درباره ما

موسسه حیات طیبه حسنی در سال ۱۳۹۰ به همت جمعی از مشتاقان و دلسوزان امت اسلامی با دغدغه رشد و تعالی کیفیت  زندگی اقشار کم برخوردار در ایران اسلامی راه اندازی شد.

این موسسه هدف اصلی خود را خدمت بی منت به هموطنانی می داند که از شرایط مساعد زندگی عرف جامعه به دور مانده اند. از این رو خدمت به ایشان را از توفیقات الهی برشمرده و در این راه با اراده و مشتاق هستیم.

 

وجوهات مالی این موسسه تمامأ مردمی بوده و هیچ گونه وابستگی به ارگان ونهاد خاصی وجود ندارد.

بستن