طرح و برنامه

طرح و برنامه

خلاصه ای از چشم انداز واحد پژوهش

    پژوهشگران این واحد با جستجو  در کتب و مقالات منتشر شده به این نتیجه رسیدند که متاسفانه بر عکس…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم اندازهای واحد تبلیغات و رسانه

  ۱- تشکیل هیات متوسلین به رسول رحمت صلی الله علیه و آله؛ ۲- راه اندازی نشریه و سایت اطلاع…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد ارتباطات

۱- ایجاد ارتباط و همکاری با مراجع، علما، اساتید حوزه و دانشگاه، مبلغان، مسئولان، فعالان حوزه زنان و خانواده و…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد مشاوره و خانواده

۱- تشکیل مجمع مشاوران خانواده برای توسعه مشاوره به اضلاع خانواده های چندهمسری؛ ۲- تشویق، تحکیم و حمایت مشاوره ای…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد مالی و رفاهی

۱- تامین مکان استقرار و توسعه شعب موسسه؛ ۲- راه اندازی شبکه خیرین خانواده به منظور تامین اعتبارات مالی اجرای…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد تشکیلات

۱- شناسایی و ارتباط با مراجع، علما، اساتید، مبلغان، مسئولان و فعالان حوزه خانواده ؛ ۲- شناسایی و ارتباط با…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد آموزش

۱- افزایش سطح دانش، مهارت و نشاط خانواده های موفق یا موافق با فرهنگ چند همسری؛ ۲- تحکیم، تکثیر و…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از چشم انداز واحد طرح و برنامه

۱- ترسیم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید موسسه؛ ۲- تدوین راهبردها و برنامه های حرکت موسسه به سمت اهداف.

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت واحد پژوهش

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- شبکه مناسبی از موسسات پژوهشی،…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت های واحد ارتباطات

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- شناسایی و ارتباطات با طیف…

بیشتر بخوانید »
بستن