برنامه ها

برنامه ها

خلاصه ای از چشم انداز واحد طرح و برنامه

۱- ترسیم نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید موسسه؛ ۲- تدوین راهبردها و برنامه های حرکت موسسه به سمت اهداف.

بیشتر بخوانید »

اهداف موسسه بین الملل مطالعات خانواده حیات حسنی

اهداف مؤسسه بین الملل مطالعات خانواده حیات حسنی : ۱_مطالعات راهبردی تمدنی در حوزه نظام خانواده در اسلام، ۲_ پژوهش،…

بیشتر بخوانید »
بستن