فعالیت ها

فعالیت ها

خلاصه ای از فعالیت واحد پژوهش

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- شبکه مناسبی از موسسات پژوهشی،…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت های واحد مالی و رفاهی

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- با همکاری دوستان دغدغه مند،…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت واحد آموزش

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- دوره اول آموزشی مخصوص خانواده…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای فعالیت های واحد تبلیغات و رسانه

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱-  هیات متوسلین به رسول رحمت…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت های واحد تشکیلات

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- تشکیل و انسجام حلقه اول…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت های واحد ارتباطات

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- شناسایی و ارتباطات با طیف…

بیشتر بخوانید »

خلاصه ای از فعالیت های واحد مشاوره و خانواده

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه، فعالیت های زیر انجام شده است: ۱- حمایت فکری و اجتماعی از…

بیشتر بخوانید »

خلاصه از فعالیت های واحد طرح و برنامه

بحمد الله متناسب با امکانات و مقدورات مجموعه راهبردهای حرکت موسسه در قالب چشم انداز سه ساله تدوین و در…

بیشتر بخوانید »
بستن