ویژه خانواده های چند همسری

دوره های آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه خانواده های چند همسری

جایگاه فقه ، عقاید و احکام در ازدواج

حجت الاسلام آیت  

بیشتر بخوانید »

۵ مزیت و راهکار چندهمسری از دیدگاه یک زن مسلمان

۵ مزیت و راهکار چند همسری از دیدگاه یک زن مسلمان سیدا همسر کامرون از ۵ دلیلش برای پذیرش رابطه…

بیشتر بخوانید »

مبانی اخلاق و احکام چند همسری ۳

استاد منذرالحکیم (مسئول فقه خانواده پژوهشگاه فقه نظام) مدیریت سختی ها ، عامل ساخته شدن انسان و جامعه

بیشتر بخوانید »

مبانی اخلاق و احکام چند همسری ۲

استاد منذرالحکیم – مسئول فقه خانواده پژوشگاه فقه نظام مدیریت سختی ها ، عامل ساخته شدن انسان و جامعه

بیشتر بخوانید »

مبانی اخلاق و احکام چند همسری ۱

استاد منذرالحکیم – مسئول فقه خانواده پژوشگاه فقه نظام مدیریت سختی ها ، عامل ساخته شدن انسان و جامعه

بیشتر بخوانید »

مبانی مهارت های ارتباطی در زندگی چند همسری

تولیدات رسانه ای کارگاههای آموزشی «خانواده های چند همسری» موضوع : مهارت های ارتباطی در زندگی چند همسری(بخش اول،مبانی) سخنران:…

بیشتر بخوانید »

اصول مهارتهای ارتباطی در زندگی چند همسری

تولیدات رسانه‌ای کارگاههای آموزشی «خانواده های چند همسری» سخنران: استاد سید عباس لاجوردی از شاگردان شیخ علی صفایی، رئیس موسسه…

بیشتر بخوانید »

احکام مبتلابه خانواده های چندهمسری

سخنران : حجت الاسلام ذاکری موسوی تولیدات رسانه‌ای کارگاههای آموزشی «خانواده های چند همسری»

بیشتر بخوانید »

تشریح استحباب تعدد زوجات

تولیدات رسانه‌ای کارگاههای آموزشی «خانواده های چند همسری» سخنران: استاد ذاکری موسوی کانال ابتا موسسه حیات حسنی https://eitaa.com/hayat_hosna

بیشتر بخوانید »

ارائه کارگاه احکام خانواده های چند همسری استاد ذاکری موسوی

https://kaset.ir/track/2111-o0ossuco

بیشتر بخوانید »
بستن